ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาสถิติประยุกต์ จัดพิธีทำบุญภาควิชาฯ

ภาควิชาสถิติประยุกต์ จัดพิธีทำบุญภาควิชาฯ
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาสถิติประยุกต์ จัดพิธีทำบุญภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสปรับปรุงสำนักงานและห้องพักอาจารย์ใหม่ โดยมีพระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา