ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Warning: Undefined variable $hero in /home/stat.sci.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/hello-elementor/header.php on line 55
>

วัน: 19 มิถุนายน 2024

ขอเชิญนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ และศิษย์เก่าที่สนใจอยากเรียนรู้หาประสบการณ์ ร่วมงานกับบริษัท ABS  ในตำแหน่งงานเกี่ยวกับด้านสถิติธุรกิจ  ธุรกิจการประกันภัย

ขอเชิญนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ และศิษย์เก่าที่สนใจอยากเรี […]