ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเรียนเชิญน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Non-Life Insurance Career Campus “Discover U: Designing your future”

ขอเรียนเชิญน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Non-Life Insurance Career Campus “Discover U: Designing your future”
📣  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ขอเรียนเชิญน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Non-Life Insurance Career Campus “Discover U: Designing your future”
 
🗓️  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.
 
📍 รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 
💡 น้อง ๆ จะได้รับฟังคำแนะนำถึงโอกาสและเส้นทางสู่ความก้าวหน้าในธุรกิจประกันวินาศภัย และตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในธุรกิจฯ โดยตรง
✍️ รีบลงทะเบียนกันนะคะ แล้วพบกันค่า ☺️😘