ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเชิญนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ และศิษย์เก่าที่สนใจอยากเรียนรู้หาประสบการณ์ ร่วมงานกับบริษัท ABS  ในตำแหน่งงานเกี่ยวกับด้านสถิติธุรกิจ  ธุรกิจการประกันภัย

ขอเชิญนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ และศิษย์เก่าที่สนใจอยากเรียนรู้หาประสบการณ์ ร่วมงานกับบริษัท ABS  ในตำแหน่งงานเกี่ยวกับด้านสถิติธุรกิจ  ธุรกิจการประกันภัย

ขอเชิญนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ และศิษย์เก่าที่สนใจอยากเรียนรู้หาประสบการณ์ ร่วมงานกับบริษัท ABS  ในตำแหน่งงานเกี่ยวกับด้านสถิติธุรกิจ  ธุรกิจการประกันภัย  

รายละเอียดเกี่ยวกับงานจาก website
https://www.jobbkk.com/jobs/profile/184761  

เป็นการ Offer จากคุณ Tommy

**WFH 60% + รับตั้งแต่เด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ไปถึง Senior Level

ถ้ามีน้องๆ สนใจอยากลองเริ่มทำ Actuarial Consultant firm , drop CV ให้พี่จ๊อบได้โดยตรงเลย
ที่ email address: tojob8445@gmail.com