ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง  “Operation in Life Insurance Organization”

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง  “Operation in Life Insurance Organization”

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Operation in Life Insurance Organization”

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง  “Operation in Life Insurance Organization”
โดย คุณพงษ์ไพบูลย์ เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง Senior Vice President Product Management Department
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

🗓 ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น.
📍 ณ ห้อง 1205 ชั้น 12 อาคาร 75 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
💸 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!!
🌐 ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
https://forms.gle/NjRKmHAUwZgxt7XJ8