Department of Applied Statistics, The Faculty of Applied Science, KMUTNB

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Career Canvas”
โดย ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
🗓 ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น.
📍 ณ ห้อง 1205 ชั้น 12 อาคาร 75 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
💸 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!!
🌐 ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
https://forms.gle/NjRKmHAUwZgxt7XJ8