Department of Applied Statistics, The Faculty of Applied Science, KMUTNB

Category: Activity

กิจกรรมในโครงการ 1 Day Ocean Life Talk ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประมวลภาพกิจกรรมในหลักสูตรสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กิจกรรมในโครงการ 1 Day Ocean Life Talk ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการกิจกรรมของบริษัทที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพในสายงานขององค์กรด้านธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดประสบการณ์ในสายงานให้แก่นักศึกษาในสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  ในกิจกรรม นักศึกษาจะได้เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง PRODUCT MANAGEMENT IN LIFE INSURANCE BUSINESS พร้อมทั้งได้มีโอกาสซักถาม-ตอบ อย่างใกล้ชิดกับทางผู้บริหาร ทีมวิทยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และรุ่นพี่ ASB ที่เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก  ทีมวิทยากรประกอบด้วย1) คุณฐชยกร มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริหารทีมงาน Product Management2) คุณพิญชา ขำมาก ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ดูแลทีมงาน Product Marketing3) คุณสาวิตรี เลิศชัย ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ดูแลทีมงาน […]

ภาควิชาสถิติประยุกต์ จัดพิธีทำบุญภาควิชาฯ

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาสถิติประยุกต์ จัดพิธีทำบุญภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสปรับปรุงสำนักงานและห้องพักอาจารย์ใหม่ โดยมีพระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ภาควิชาสถิติประยุกต์ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาฯ

⭐️ ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอขอบคุณ 📍คุณธนวุฒ อภินันทชาติ📍 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์​ประยุกต์​ ที่ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ⭐️ ในนาม ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอขอบคุณในความปรารถนาดีในครั้งนี้ โดยจะนำไปใช้ตามเจตนารมณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาต่อไป 🙏🥰 #ภาคสถิติประยุกต์ #มจพ #พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประมวลภาพกิจกรรมในหลักสูตรสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย การบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS

ประมวลภาพกิจกรรมในหลักสูตรสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้รับความรู้และหลักการที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่สายวิชาชีพ โดยให้ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS ที่ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง CAREER CANVAS

 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Career Canvas”โดย ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1205 ชั้น 12 อาคาร 75 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!! ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมhttps://forms.gle/NjRKmHAUwZgxt7XJ8