Department of Applied Statistics, The Faculty of Applied Science, KMUTNB

Workshop Project “Basic SQL”

Workshop Project “Basic SQL”

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Basic SQL”
โดย คุณธานี อนันต์อิทธิ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
🗓 ในวันเสาร์ที่ 11 – อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
⏰ เวลา 08.30 – 17.30 น.
📍 ณ ห้อง 1104 ชั้น 11 ภาควิชาสถิติประยุกต์
💸 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!!
🌐 ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfUoAYJrgeKM7…/viewform
💥 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ถึงวันที่ 9 ก.พ. 66 เท่านั้นค่ะ
* หมายเหตุ:
❗️มีอาหารเบรคและอาหารกลางวัน
❗️ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมครบทั้ง 2 วัน จึงจะได้ใบ Certificate และหากลงทะเบียนแล้ว ไม่เข้าร่วม จะเสียสิทธิ์การอบรมเรื่องอื่น ๆ