ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  • ข่าวทุน / วิจัย
  • กิจกรรมภาควิชา

ขอเชิญนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ และศิษย์เก่าที่สนใจอยากเรียนรู้หาประสบการณ์ ร่วมงานกับบริษัท ABS  ในตำแหน่งงานเกี่ยวกับด้านสถิติธุรกิจ  ธุรกิจการประกันภัย

19/06/2024

ขอเรียนเชิญน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Non-Life Insurance Career Campus “Discover U: Designing your future”

25/05/2024

ขอแนะนำผลงานการวิจัยทางด้านสถิติประยุกต์ ของศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์

24/05/2024

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 - รอบที่ 4

20/05/2024

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจาก บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

30/04/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

30/04/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล “ระดับดี กลุ่มสถิติ” การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

19/04/2024

ภาพเบื้องหลัง การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 (NCSDI 2024)

17/04/2024

เกี่ยวกับภาควิชา

AS KMUTNB

Play Video

หลักสูตรแนะนำ

Play Video

สาขาสถิติประยุกต์

Play Video

สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

Play Video

สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ