ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS รอบที่ 1
🌟 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS รอบที่ 1 ===> Link